Hieronder vind U een lijst met te adopteren katten ,
!! Zoals wettelijk bepaald , worden gevonden dieren
maar pas vrijgegeven voor adoptie 15 dagen na
vinddatum, daarna mag men het dier adopteren .

Onze katten worden gevaccineerd, gechipt,geregistreerd, gecastreerd of                        gesteriliseerd 

In ons asiel verblijven enkel dieren die een nieuwe thuis zoeken, er is geen mogelijkheid tot pension!U kan gerust vrijblijvend komen kijken. De informatie die U over de dieren krijgt is eerlijk en zo volledig mogelijk. De beslissing om een huisdier te nemen is er één voor vele jaren. Neem gerust de tijd voor zo'n beslissing het kan veel  (dieren ) leed besparen!  

        
17/07/2018

 

Reg nr 6575
Mickey

 
Ras: Europese korthaar
Leeftijd: 10 jaar
Geslacht: kater
Kan bij kinderen : ja maar rustigen kinderen
Kan bij honden: onbekend
Kan bij katten : onbekend
Moet tuin hebben  
Zindelijk: ja
Vachtverzorging: weinig

 

Reg nr 6622
Tuur
Ras Europese korthaar
Leeftijd: 6 jaar
Geslacht: kater
Kan bij kinderen : ja
Kan bij honden: neen
Kan bij katten : onbekend
Moet tuin hebben onbekend
Zindelijk: ja
Vachtverzorging: geen

 

Reg nr 6644

Moustache
Ras Europese korthaar
Leeftijd: 10 maanden
Geslacht: kater
Kan bij kinderen : ja
Kan bij honden: onbekend
Kan bij katten : onbekend
Moet tuin hebben niet noodzakelijk
Zindelijk: ja
Vachtverzorging: geen

 

Reg nr 6634
Pol

 

Ras Europese korthaar
Leeftijd: onbekend
Geslacht: kater
Kan bij kinderen : onbekend
Kan bij honden: onbekend
Kan bij katten : onbekend
Moet tuin hebben ja
Zindelijk: ja
Vachtverzorging: geen

 verblijft momenteel in observatie

Reg nr 6643
Yola

 

Ras Europese korthaar
Leeftijd: onbekend
Geslacht: kattin
Kan bij kinderen : onbekend
Kan bij honden: onbekend
Kan bij katten : onbekend
Moet tuin hebben ja
Zindelijk: ja
Vachtverzorging: geen

 verblijft momenteel in observatie

Reg nr 6639-40
Idris en Yuso

 

Ras Europese korthaar
Leeftijd: onbekend
Geslacht: kattin
Kan bij kinderen : onbekend
Kan bij honden: onbekend
Kan bij katten : onbekend
Moet tuin hebben ja
Zindelijk: ja
Vachtverzorging: geen

 verblijven momenteel in observatie

Reg nr 6641
Martine

 

Ras Europese korthaar
Leeftijd: onbekend
Geslacht: kattin
Kan bij kinderen : onbekend
Kan bij honden: onbekend
Kan bij katten : onbekend
Moet tuin hebben ja
Zindelijk: ja
Vachtverzorging: geen

 verblijft momenteel in observatie
Achtergelaten in de tuin van Panos te Mortsel

Reg nr 6654
Amandee
Ras Europese korthaar
Leeftijd: 12 jaar
Geslacht: kattin
Kan bij kinderen : neen
Kan bij honden: onbekend
Kan bij katten : neen
Moet tuin hebben neen
Zindelijk: ja
Vachtverzorging: geen

 

 

De gebruiker mag geen informatie verkregen op deze site wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, weergeven,
     reproduceren, publiceren op om het even welke wijze of door om het even welk middel of criterium, zonder voorafgaande en
     schriftelijke toelating van De Antwerpse Keten voor Dierenbescherming vzw.

                   zooplus.nl